Zavrieť
Hypokalkulačka
Výška hypotéky:
%
Úrok:
r.
Splatnosť:
Štátny príspevok pre mladých:
Mesačná splátka: 197,56
Úroky celkom: 21 121,76
Zaplatené celkom: 71 121,76

Životné a úrazové poistenie

Sme špecialisti na túto oblasť poistenia. Máme za sebou dlhoročnú prax a skúsenosti. A to sa „vygúgliť“ nedá! Toto nás skutočne odlišuje od ostatných. Sme flexibilný k potrebám moderného človeka. Naši klienti nás kontaktujú preto, že dostali na nás kvalitné odporúčenia od našich existujúcich klientov. Toto je totiž jediný spôsob ako robiť túto prácu. No a za dôveru, ktorú do nás vkladajú, získajú odborné poradenstvo, kvalitný servis a doživotnú bezplatnú starostlivosť. Samozrejmosťou je, že dostanú od nás úplné a pravdivé informácie. Čo sa niekedy nepočúva ľahko, ale inak to nejde.

Životné a úrazové poistenie je o Vás! Je určené pre tých, na ktorých vám najviac záleží!
Čo je poistenie a prečo vzniklo? Poistenie - ochrana pred dôsledkami rizika.
Poistený prenesie svoje riziká, ktorých potenciálne škodové dôsledky sú z jeho individuálneho hľadiska neúnosné na poistiteľa, ktorý pri dostatočne veľkom súbore rizík podobného charakteru (poistný kmeň) je schopný prevzaté riziká s využitím inkasovaného poistného nielen zvládať, ale aj dosiahnuť zisk.

Princípy poistenia
 • solidárnosť: každý má povinnosť za poistenie platiť poistné
 • podmienená návratnosť: nie každý má právo dostať od poisťovne plnenie
 • neekvivalentnosť: plnenie od poisťovne nemusí plne pokryť dôsledky vzniknutého rizika

Životné poistenie

Kapitálové životné poistenie
už sa dnes tak často nevyužíva, je dohodnuté na presný čas a na presnú sumu. Pri dožití je poisťovňou vždy vyplatený konkrétny v zmluve dohodnutý kapitál so ziskom. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť spolu so ziskom a poistenie zanikne.

Investičné životné poistenie
využíva sa viac ako kapitálové, dôvodom je jeho flexibilita a možnosť dosiahnuť vyšší kapitál a schopnosť poskytnúť vyššie poistné krytie na smrť. Pri dožití poisťovňa vypláca hodnotu účtu poisteného, tá však nie je garantovaná. Závisí od vývoja na finančných a kapitálových trhoch, od kvality správcu a aj od výšky samotnej poistnej sumy na smrť. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť ak bolo dohodnuté tak aj hodnotu účtu a poistenie zanikne.

Rizikové životné poistenie
je to čisté poistenie na smrť bez akejkoľvek tvorby majetku. Na konci poistnej doby poisťovňa poistenému nič nevyplatí. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť a poistenie zanikne.

Úrazové poistenie

Rozdeľuje sa na dve základné skupiny:

Úrazové poistenie určené na zvládnutie dôsledkov poistných udalostí, ktoré sú krátkodobé
 • denné odškodné za liečenie úrazu / choroby
 • odškodné pri PN za úraz/ ochorenie
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici z úrazu / choroby
 • odškodné pri chirurgických zákrokoch z úrazu / choroby
 • odškodné pri zlomeninách atď. ...
Úrazové poistenie určené na zvládnutie dôsledkov poistných udalostí, ktoré sú dlhodobé
 • odškodné pri trvalých následkoch po úraze
 • odškodné pri kritických ochoreniach
 • odškodné za invaliditu pri úraze / ochorení
Životné a úrazové poistenie je jedna z najdôležitejších vecí pre dnešného človeka. Riadi sa presnými pravidlami a preto funguje. Dnes už existuje mnoho rôznych možností a spôsobov ako a čo si poistiť. V tomto množstve možností jednoducho potrebujete poradiť.
©2015 kompletpoistenie.sk - All Rights Reserved
Webdesign by Webkomplex